Thiệp mừng 8/3
tvgt
dlti
Truy cập : 759.225
Đang online : 2
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 1 NĂM 2012

        Buổi chiều ngày 15/01/2012 Chi bộ trường THPT Lê Viết Tạo đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 1 năm 2012 cho 2 đ/c: Hồ Thị Quyên và Nguyễn Ngọc Hồng.

        Đ/c Hồ Thị Quyên (Gv Ngữ văn) là quần chúng ưu tú được Công đoàn trường THPT Lê Viết Tạo giới thiệu cho Chi bộ trường THPT Lê Viết Tạo bồi dưỡng kết nạp. Đ/c Nguyễn Ngọc Hồng (Gv Toán) là quần chúng ưu tú được Chi đoàn CBGV và Đoàn trường giới thiệu cho Chi bộ trường THPT Lê Viết Tạo bồi dưỡng kết nạp. Được sự phân công của Chi bộ, đ/c Bùi Khắc Hùng (Bí thư Chi bộ) theo dõi và hướng dẫn đ/c Nguyễn Ngọc Hồng; đ/c Chu Đình Hòa (Đảng viên) theo dõi và hướng dẫn đ/c Hồ Thi Quyên. Sau thời gian theo dõi, xét hồ sơ, thẩm định lí lịch đ/c Quyên và đ/c Hồng và được sự đồng ý của Huyện Ủy Hoằng Hóa, quần chúng ưu tú Hồ Thị Quyên và Nguyễn Ngọc Hồng được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Công Sản Việt Nam theo quyết định của Huyện Ủy Hoằng Hóa, 2 đ/c sinh hoạt tại Chi bộ trường THPT Lê Viết Tạo.

         Lễ kết nạp Đảng cho 2 đ/c đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc và đúng quy trình Lễ kết nạp Đảng viên. Tại buỗi lễ đ/c Bùi Khắc Hùng đã trao Quyết định kết nạp Đảng và giao nhiệm vụ cho 2 đ/c.

Last update : 17/01/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Liên Kết website
Giải trí
vanxuoi    tho
  dv   tc
TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT TẠO
Địa chỉ: Xã Hoằng Đạo - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0373.643776 - Fax: 0373.643776
Email: thpt.leviettao@thanhhoa.edu.vn